Magdalena Sobczak, Katarzyna Trzpioła, - Inwentaryzacja w praktyce : poradnik dla prowadzących księgi rachunkowe

02.03.2018 - 12:00
Magdalena Sobczak, Katarzyna Trzpioła, - Inwentaryzacja w praktyce : poradnik dla prowadzących księgi rachunkowe
Tytuł
Inwentaryzacja w praktyce : poradnik dla prowadzących księgi rachunkowe
Autorstwa
Magdalena Sobczak, Katarzyna Trzpioła,

Praktyczny przewodnik o tym, jak prawidłowo zorganizować, przeprowadzić i rozliczyć inwentaryzację w firmie. Poradnik zawiera podpowiedzi jak ją wykonać krok po kroku i na co zwrócić szczególną uwagę, aby nie popełnić błędów.
Odpowiednio przygotowana inwentaryzacja to znaczna oszczędność czasu i pieniędzy. Możemy nie tylko skrócić czas samego procesu, lecz także uniknąć powielania błędów.
Poradnik zawiera podpowiedzi w jaki sposób wykonać to zadanie i na co zwrócić szczególną uwagę, aby ich właśnie nie popełnić. Wskazówki zawarte w tym opracowaniu pomogą księgowym w przeprowadzaniu i rozliczaniu inwentaryzacji. Szczególnie, że przepisy ustawy o rachunkowości w niewielkim zakresie regulują tę problematykę.
Dlatego warto skorzystać z tej publikacji. Książka zawiera bowiem informacje o zasadach organizacji i dokumentacji inwentaryzacji (podział kompetencji, zakres obowiązków osób odpowiedzialnych, etapy i terminy przeprowadzenia). Wyjaśnia pojęcia i rodzaje inwentaryzacji oraz przepisy prawne w tym zakresie.
Publikacja omawia także rolę kierownika, zadania głównego księgowego i komisji inwentaryzacyjnej, ich faktyczne uprawnienia i zadania. Podpowiada też jak zlecić przeprowadzenie spisu z natury podmiotowi zewnętrznemu. Liczne przykłady wskazują rozwiązania, jakie warto zastosować.
Publikacja zawiera wzory dokumentów inwentaryzacyjnych oraz przydatne formularze.