Patryk Kruszewski - Geodezja w praktyce

04.05.2018 - 14:15
Patryk Kruszewski - Geodezja w praktyce
Tytuł
Geodezja w praktyce
Autorstwa
Patryk Kruszewski

Książka zawiera wiadomości z zakresu podstaw geodezji. Ponadto ujęto w niej pełny zakres aktualnych wiadomości teoretycznych i praktycznych niezbędnych w pracy geodety.
Adresatami książki są geodeci i kandydaci do tego zawodu; może też być ona cenną pomocą dla studentów i uczniów szkół średnich odpowiednich kierunków.