BIBLIOTEKARZ ROKU 2019/2020

21.04.2020
BIBLIOTEKARZ ROKU 2019/2020

Zapraszamy do udziału w konkursie, którego celem jest wyłonienie najbardziej cenionego i kreatywnego bibliotekarza szkolnego. Konkurs składa się z dwóch etapów. W pierwszym przyjmowane

i weryfikowane będą zgłoszenia, w drugim natomiast nastąpi ocena kandydatów przez powołaną komisję Prezydenta Miasta Ełku.

Osoba zgłoszona do konkursu musi być zatrudniona na stanowisku merytorycznym w jednej z bibliotek szkolnych na terenie miasta Ełku oraz posiadać co najmniej 2-letni staż pracy w bibliotece szkolnej.

We wniosku należy wskazać konkretne dokonania kandydata, które w znaczący sposób usprawniły działania biblioteki, bądź przyczyniły się do jej lepszego postrzegania w środowisku szkolnym

oraz miały na celu popularyzację czytelnictwa wśród młodzieży i pracowników szkoły.

Prawo zgłoszenia kandydata ma społeczność szkolna przy uwzględnieniu opinii samorządu uczniowskiego i rady pedagogicznej. 

Kandydatów zgłaszać należy wypełnaijąc formularz dostępny na stronie www.biblioteka.elk.pl

Wypełnione formularze można:

a)     wysłać pocztą tradycyjną na adres: Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej, ul. Armii Krajowej 17B, 19-300 Ełk z dopiskiem "Bibliotekarz Szkolny";

b)    wysłać pocztą mailową na adres: sekretariat@biblioteka.elk.pl

Formularz, oświadczenie kandydata oraz dodatkowe informacje znajdują się w Regulaminie Konkursu dostępnym w załączniku poniżej.

Data wydarzenia
Od 23.12.2019 (poniedziałek), 10:00 do 10.05.2020 (niedziela), 15:00