Ewa Karolska

11.03.2019
Ewa Karolska

(...) prace, które zapowiadają przyszłe interesujące działania
(...) zapowiadające być może ruch w stronę abstrakcji."
- Wawrzyniec Strzemieczny
Łódz, dnia 3 lipca 2014 r.

Kontakt z działem
Data wydarzenia
21.03.2019 (czwartek), 18:00