IV Międzynarodowy Literacki Konkurs im. Siegfrieda Lenza

01.09.2020
IV Międzynarodowy Literacki Konkurs im. Siegfrieda Lenza

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie do dnia 07 czerwca 2020 roku na adres Organizatorów utworu prozatorskiego „Oblicza Europy”- temat przewodni (przy czym temat przewodni nie jest tytułem Utworu). Utwór powinien uwzględnić kwestie „Małej Ojczyzny” związane z dialogiem międzykulturowym o charakterze społeczno - kulturowym, środowiskowym, ekonomicznym oraz tożsamością mieszkańców danego regionu - zasięg ogólnokrajowy.

Konkurs ma charakter otwarty dla pełnoletnich osób fizycznych, z wyłączeniem pracowników bibliotek oraz członków ich rodzin, a także członków Jury oraz ich rodzin.

Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i dobrowolne.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest akceptacja i przestrzeganie Regulaminu Konkursu oraz dostarczenie Utworu Konkursowego zgodnego z wymaganiami, o których mowa w niniejszym Regulaminie Konkursu.

Utwór musi być pracą własną, dotychczas nie publikowaną i nie nagradzaną w innych Konkursach. Musi być całkowicie oryginalny oraz nie zawierać przeróbek innych utworów.

Wymagania dotyczące objętości Utworu to: minimalnie 10 000 znaków (słownie: dziesięć tysięcy znaków), a maksymalnie 30 000 znaków (słownie: trzydzieści tysięcy znaków), wliczając znaki białe typu spacja, akapit i inne.

Utwór musi być nadesłany wyłącznie w formie elektronicznej – otwartych plików tekstowych (w plikach: doc ); utwory nadesłane w innych formatach nie będą zakwalifikowane do udziału w Konkursie.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie utworu w terminie do 07 czerwca 2020 roku w wersji elektronicznej na adres mailowy: sekretariat@biblioteka.elk.pl

 

Laureaci Międzynarodowego Konkursu im. Siegfrieda Lenza
I miejsce Jacek Kalinowski „Albańczyk”
II Miejsce Katarzyna Błaszczyńska „ Kubicyna z Niezdary”
III miejsce Bogdan Nowicki „Zakład Pascala”

Wyróżnienia:
Dorota Kotas „Złota 62”
Zbigniew Modrzyński „ Rękawiczki”
Łazarz Kapaon „ Zapiski z drogi”

https://radio5.com.pl/zwyciezca-konkursu-lenzowskiego-wyloniony-jury-jednoglosne/

Data wydarzenia
Od 06.02.2020 (czwartek), 11:42 do 11.09.2020 (piątek), 11:42