Jerzy Sikora - Deszczowe Lato

01.10.2018
Jerzy Sikora - Deszczowe Lato

Jerzy Sikora – poeta, krytyk literacki, profesor w Katedrze Literatury XX Wieku Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, duchowny. Członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, autor książek poetyckich oraz monografii i artykułów naukowych – głównie o współczesnej poezji (w tym emigracyjnej), a także o powinowactwach literatury i kaznodziejstwa. Publikował m.in. w „Akcencie”, „Arcanach”, „Nowych Książkach”, „Twórczości”, „Więzi”. Laureat Nagrody Brata Alberta, Nagrody Literackiej im. Józefa Czechowicza, Nagrody i Medalu Zygmunta Glogera.

Fragment wiersza z tomiku Deszczowe lato:
otwieramy usta
z zachwytu i przerażenia –
wystarczy by dogadać się ze światem
                              Jerzy Sikora, „Cisza”

 

O tomiku Deszczowe lato:
Książka ma misternie dopracowaną kompozycję – na wzór muzycznej. Zaczyna się Introdukcją, a kończy Kodą. Autor z należytą powagą, ale także groteskowo i ironicznie, mówi o naszym losie. Określona pora roku, tytułowe deszczowe lato, koresponduje z porą ludzkiego trwania – aż do przejścia na drugi brzeg, poza czas.

Kontakt z działem
Data wydarzenia
24.10.2018 (środa), Od 18:00 do 20:00