Konkurs fotograficzny Nasze zwierzaki

12.09.2018
Konkurs fotograficzny Nasze zwierzaki

Do wzięcia udziału w konkursie zapraszamy dzieci w wieku 7-11 lat

Każdy uczestnik może dostarczyć 1 samodzielnie wykonaną fotografię o wymiarach 15x21 cm.

Podpisane zdjęcie (imię i nazwisko autora) należy dostarczyć do Oddziału dla dzieci do 27 września 2018.

Rozstrzygnięcie konkursu oraz otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się 4 października 2018.

 

Regulamin konkursu:

1. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskie w Ełku, ul. Armii Krajowej 17B, 19-300 Ełk

2. Praca powinna być zgodna z tematem konkursu i przedstawiać nasze domowe pupile.

3. Do wzięcia udziału w konkursie zapraszamy dzieci w wieku 7-11 lat

4. Każdy uczestnik może dostarczyć 1 samodzielnie wykonaną fotografię o wymiarach 15x21 cm.

5. Praca powinna na odwrocie zawierać imię i nazwisko autora

6. Każdy uczestnik powinien dołączyć do pracy kartę zgłoszeniową (wypełnioną przez rodzica lub opiekuna)

7. Prace należy dostarczyć do 27 września do Oddziału dla dzieci.

8. Dostarczone prace oceni jury.

9. Rozstrzygnięcie konkursu oraz otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się 4 października 2018 roku

10. Organizator nie zwraca prac konkursowych

11. Na zwycięzców czekają ciekawe nagrody.

Data wydarzenia
Od 12.09.2018 (środa), 14:24 do 27.09.2018 (czwartek), 15:00