Konkurs fotograficzny - Odpoczywanie przez czytanie

27.06.2018
Konkurs fotograficzny - Odpoczywanie przez czytanie

Warunki uczestnictwa w konkursie

1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy Ełku i okolic.

2. Konkurs nie wyszczególnia kategorii wiekowych. W konkursie nie mogą brać udziału osoby związane zawodowo z fotografią.

3. Każdy uczestnik może przysłać jedno zgłoszenie konkursowe, w formie zdjęcia.

4.Praca fotograficzna zgłoszona do konkursu powinna przedstawiać książkę wypożyczoną z naszej biblioteki i sfotografowaną w wakacyjnej scenerii.

5. Prace konkursowe należy dostarczyć do Wypożyczalni Dla Dorosłych lub wysłać na adres ul. Armii Krajowej 17 B 19-300 Ełk.

6. Format wywołanego zdjęcia, dostarczonego do biblioteki to 20 x 30 cm.

7. Każde zgłoszenie powinno zawierać: Imię i Nazwisko zgłaszającego, telefon kontaktowy (w przypadku osób nieletnich telefon kontaktowy do rodziców), wiek osoby wykonującej zdjęcie, krótki opis fotografii, oraz numer inwentarzowy książki.

W przypadku zamieszczenia zdjęcia przedstawiającego osobę, wymagana jest zgoda osoby sportretowanej na publikację jej wizerunku.

8. Na zgłoszone prace czekamy do 31 sierpnia 2018.

Szczegółowy regulamin konkursu, z którym należy się zapoznać został dołączony poniżej.

Data wydarzenia
Od 27.06.2018 (środa), 13:43 do 31.08.2018 (piątek), 15:00