Konkurs na jadalne bombki dla ptaków

03.11.2017
Konkurs na jadalne bombki dla ptaków

Tematem konkursu jest wykonanie bombki, łańcucha, zawieszki na choinkę z produktów jadalnych i bezpiecznych dla ptaków. Stwórzmy im niezapomniane święta!

Celem konkursu jest kształcenie postaw proekologicznych, uwrażliwienie dzieci i młodzieży na dokarmianie ptaków zimą, rozwijanie wyobraźni i zdolności manualnych.

- konkurs adresowany jest do dzieci od lat 6 do 12
- prace powinny być podpisane: imię i nazwisko, wiek, szkoła, klasa, adres zamieszkania
- każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę samodzielnie wykonaną.
- technika prac dowolna – liczy się wyobraźnia i pomysłowość
- termin składania prac do 30 listopada 2017
- rozstrzygnięcie konkursu 6 grudzień 2017
- organizator nie zwraca prac konkursowych, zostaną zawieszone i wyeksponowane na choinkach w ogrodzie biblioteki

LISTA LAUREATÓW:
I miejsce Iliaszuk Fabian ZSS kl. IV
II miejsce Zanio Mateusz SP 3 kl. I
III miejsce Guzek Kacper ZSS kl. IV
wyróżnienie Jarmoszko Bartosz SP 3 kl. IV
wyróżnienie Kaczmarczyk Antonina SP 9 kl. IV
wyróżnienie Płatek Olaf SP 4 kl. IV
wyróznienie Żukowska Bianka SP 3 kl. I

Data wydarzenia
Od 03.11.2017 (piątek), 12:30 do 30.11.2017 (czwartek), 15:00