Małgorzata Dorota Pieńkowska

05.03.2019
Małgorzata Dorota Pieńkowska

Małgorzata Dorota Pieńkowska od wielu lat jest polonistką w Gimnazjum nr 2 w Ełku. Trzy razy otrzymała Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej za osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze. W swoim dorobku poetyckim ma wydany w 2000 r. z synem Miłoszem tomik " Miłosz i Małgorzata". 

Data wydarzenia
14.03.2019 (czwartek), Od 18:00 do 20:00