Rozstrzygnięcie I Międzynarodowego Konkursu Literackiego im. Siegfrieda Lenza

05.10.2017
Rozstrzygnięcie I Międzynarodowego Konkursu Literackiego im. Siegfrieda Lenza

Program wydarzenia:
* Powitanie gości Iwona Adeszko dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nasierowskiej
* "Wspaniały świat Siegfrieda Lenza" Prof. dr hab. Zbigniew Chojnowski
* Podsumowanie konkursu - jurorzy konkursu
* Wystąpnie Pani Urszuli Lenz
* Wystąpienie Pana Tomasza Andrukiewicza Prezydenta Miasta Ełku
* Wystąpienia gości
* Prezentacje najlepszych prac
* Część artystyczna: Estera Ławrukajtis & Kacper Kasprzak
* Poczęstunek

Data wydarzenia
07.10.2017 (sobota), Od 17:00 do 20:00