Rozstrzygnięcie III Międzynarodowego Konkursu Literackiego im. Siegfrieda Lenza

23.09.2019
Rozstrzygnięcie III Międzynarodowego Konkursu Literackiego im. Siegfrieda Lenza

Program wydarzenia:
* Powitanie gości Iwona Adeszko dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nasierowskiej
* Podsumowanie konkursu - jurorzy konkursu
* Wystąpienie Pana Tomasza Andrukiewicza Prezydenta Miasta Ełku
* Wystąpienia gości
* Prezentacje najlepszych prac
* Część artystyczna: Piotr Kajetan Matczuk & Evgen Malinovskiy
* Poczęstunek

Data wydarzenia
05.10.2019 (sobota), Od 17:00 do 20:00