Książka na telefon

To nowa usługa skierowana do osób chorych, starszych i niepełnosprawnych, które z różnych powodów nie mogą dotrzeć do biblioteki. W dziale dla dorosłych od lutego 2017 można wypożyczyć książki dzwoniąc pod numer 87 621-80-86, a bibliotekarze zajmą się ich dostarczeniem. Wybrane pozycje z księgozbioru biblioteki zamawiać można w godzinach 10:00 -15:00 od poniedziałku do piątku w godzinach otwarcia biblioteki, natomiast dostarczanie książek odbywa się w czwartki między godz. 10:00 a 18:00.

 

REGULAMIN USŁUGI „Książka na telefon”

§ 1.

1.  Usługa „Książka na telefon” skierowana jest do osób starszych, chorych, niepełnosprawnych ruchowo, zamieszkałych na terenie Ełku
2. Usługa dostawy i odbioru książek jest bezpłatna.
3. Książki można zamawiać telefonicznie codziennie w godzinach od 10.00 do 15.00.
tel. 087 621 80 86 (w wypożyczalni dla dorosłych)
4. Książki będą dostarczane do domów czytelników przez pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ełku raz w tygodniu – w czwartek
5. Przy zapisie Czytelnik powinien:
a. okazać dowód osobisty,
b. wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nasierowskiej w Ełku z dnia 15 czerwca 2016.
- złożenie podpisu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Bibliotekę w ramach uprawnień wynikających z Ustawy o bibliotekach, przepisów Ustawy o statystyce bibliotecznej i Ustawy o ochronie danych osobowych
6. Czytelnik zobowiązany jest do informowania Biblioteki o zmianie miejsca zamieszkania.
7. Z usługi „Książka na telefon” nie mogą skorzystać Czytelnicy, u których w domu panuje choroba zakaźna.

§ 2.

1. Czytelnik jednorazowo może wypożyczyć 10 woluminów (literatury popularno-naukowej, beletrystyki).
2. Usługa nie obejmuje książek z księgozbioru podręcznego i podręczników akademickich.
3. Książki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 4 tygodnie.
4. Termin zwrotu wypożyczonej książki może zostać przesunięty tylko wówczas, gdy nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych Czytelników.
5. Czytelnik może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych Czytelników.

§ 3.

1. Pracownicy Biblioteki na prośbę Czytelnika udzielają informacji o książkach, pomagają w doborze lektury.

§ 4.

1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną. Powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada Czytelnik.
3. Wysokość odszkodowania ustalają pracownicy Biblioteki, w zależności od aktualnej wartości rynkowej książki i stopnia jej uszkodzenia.
4. Za wpłaty z tytułu zagubienia lub uszkodzenia książki Czytelnik otrzymuje pokwitowanie.
5. Czytelnik może, za zgodą pracownika Biblioteki, dostarczyć zamiast zagubionej lub zniszczonej – inną książkę, jednak nie mniejszej wartości i przydatną dla Biblioteki.

§ 5.

1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo,  a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa korzystania  z usługi „Książka na telefon”.
2. Decyzję w tej sprawie podejmują odpowiadający za prowadzenie usługi pracownicy Biblioteki.
3. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji do Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ełku.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 luty 2017 roku