Książka na telefon

To nowa usługa skierowana do osób chorych, starszych i niepełnosprawnych, które z różnych powodów nie mogą dotrzeć do biblioteki.

W dziale dla dorosłych od lutego 2017 można wypożyczyć książki dzwoniąc pod numer 87 621-80-86, a bibliotekarze zajmą się ich dostarczeniem. Wybrane pozycje z księgozbioru biblioteki zamawiać można w godzinach 10:00 -15:00 od poniedziałku do piątku w godzinach otwarcia biblioteki, natomiast dostarczanie książek odbywa się w środy między godz. 10:00 a 16:00.

Działamy również w tej trudnej dla wszystkich sytuacji jaką jest pandemia Covid-19, zachowujemy wszelkie środki ostrożności, by zapewnić maksimum bezpieczeństwa zarówno naszym pracownikom jak i odbiorcom usługi. Książki, które są dostarczane musiały przejść kwarantannę oraz każdorazowo wracając od czytelnika są ponownie jej poddawane. Jeśli jesteś osobą, która ma trudności w poruszaniu się lub osobą starszą, warto skorzystać z takiej możliwości. Jeśli przebywasz obecnie na kwarantannie nie ma możliwości, aby skorzystać z naszej usługi, natomiast jeśli posiadasz już książki, które są do zwrotu poinformuj nas telefonicznie o swojej sytuacji.

REGULAMIN USŁUGI „Książka na telefon”

§ 1.

 1. Usługa „Książka na telefon” skierowana jest do osób starszych, chorych, niepełnosprawnych ruchowo, zamieszkałych na terenie Ełku
 2. Usługa dostawy i odbioru książek jest bezpłatna.
 3. Książki można zamawiać telefonicznie codziennie w godzinach od 10.00 do 15.00. tel. 87 621-80-86 (w wypożyczalni dla dorosłych)
 4. Książki będą dostarczane do domów czytelników przez pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ełku raz w tygodniu – w czwartek
 5. Przy zapisie Czytelnik powinien:
  • okazać aktualny dokument tożsamości,
  • wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nasierowskiej w Ełku z dnia 24 maja 2018 r.
 6. Złożenie podpisu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Bibliotekę w ramach uprawnień wynikających z Ustawy o bibliotekach, przepisów Ustawy o statystyce bibliotecznej i Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2018 poz. 1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).
 7. Z usługi „Książka na telefon” nie mogą skorzystać Czytelnicy, u których w domu panuje choroba zakaźna.

§ 2.

 1.  Czytelnik jednorazowo może wypożyczyć 10 woluminów (literatury popularno-naukowej, beletrystyki).
 2. Usługa nie obejmuje książek z księgozbioru podręcznego i podręczników akademickich.
 3. Książki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 4 tygodnie.
 4. Termin zwrotu wypożyczonej książki może zostać przesunięty tylko wówczas, gdy nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych Czytelników.
 5. Czytelnik może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych Czytelników.

§ 3.

 1. Pracownicy Biblioteki na prośbę Czytelnika udzielają informacji o książkach, pomagają w doborze lektury.

§ 4.

 1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną. Powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
 2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada Czytelnik.
 3. Wysokość odszkodowania ustalają pracownicy Biblioteki, w zależności od aktualnej wartości rynkowej książki i stopnia jej uszkodzenia.
 4. Za wpłaty z tytułu zagubienia lub uszkodzenia książki Czytelnik otrzymuje pokwitowanie.
 5. Czytelnik może, za zgodą pracownika Biblioteki, dostarczyć zamiast zagubionej lub zniszczonej – inną książkę, jednak nie mniejszej wartości i przydatną dla Biblioteki.

§ 5.

 1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa korzystania  z usługi „Książka na telefon”.
 2. Decyzję w tej sprawie podejmują odpowiadający za prowadzenie usługi pracownicy Biblioteki.
 3. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji do Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ełku.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 luty 2017 roku