Inga Iwasiów

20.02.2020
Inga Iwasiów

Studiowała polonistykę na Uniwersytecie Szczecińskim, tam się doktoryzowała w 1994 na podstawie pracy pt. Świat kresowy w prozie Włodzimierza Odojewskiego. Stopień doktora habilitowanego uzyskała w 2000 na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w oparciu o rozprawę zatytułowaną Opowieść i milczenie. O prozie Leopolda Tyrmanda. W 2007 otrzymała tytuł profesora nauk humanistycznych.

W pracy naukowej specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu historii literatury polskiej, historii literatury XX wieku i teorii literatury. Jako nauczyciel akademicki związana z Uniwersytetem Szczecińskim, została na tej uczelni profesorem zwyczajnym na Wydziale Filologicznym. Pełniła funkcję dyrektora Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa.

Jest autorką opowiadań, tomików poetyckich, a przede wszystkim rozlicznych rozpraw i esejów, w których zajmuje się literaturą polską XX i XXI wieku ze stanowiska krytyki feministycznej. Publikowała m.in. na łamach „Kresów”, „Nowych książek”, „Tekstów drugich”, „FA-artu”, „Borussii”, „Pamiętnika Literackiego”. W latach 1999–2012 była redaktor naczelną dwumiesięcznika literackiego „Pogranicza”

Była pomysłodawczynią oraz przewodniczącą kapituły Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej dla Autorki „Gryfia”, mającej na celu m.in. promowanie twórczości kobiet. Zasiadła w kapitule Poznańskiej Nagrody Literackiej im. Adama Mickiewicza.

W 2019 została członkiem Rady Doskonałości Naukowej I kadencji.

Data wydarzenia
06.03.2020 (piątek), Od 18:00 do 20:00