Konkurs Bajka-- pomagajka

04.02.2020
Konkurs Bajka-- pomagajka

1. Konkurs skierowany jest do rodzin, które są chętne wspólnie wymyślić i napisać bajkę (dorosły oraz dziecko).

2. Zadaniem jest stworzenie bajki terapeutycznej, w której jedną z postaci w bajce koniecznie musi być dziewczynka o imieniu Zosia (tak jak imienniczka naszej biblioteki)

3. Prace mogą być wykonane przy wykorzystaniu dowolnych technik graficznych (również ilustracji). Format pracy jest dowolny.

4. Bajka powinna być napisana w sposób prosty i obrazowy, aby była zrozumiała zarówno dla dzieci, jak i czytających im rodziców/opiekunów i spełniać kryteria bajki terapeutycznej podane w załączniku nr 1.

5. Tytuł bajki powinien charakteryzować pracę (inny niż tytuł konkursu).

6. Prace powinny być opisane w następujący sposób:

- imiona i nazwiska osób, które napisały bajkę

- wiek uczestników dziecięcych

- telefon kontaktowy oraz adres poczty elektronicznej rodzica/opiekuna

7. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną bajkę, nie publikowaną wcześniej oraz nie biorącą udziału w innych konkursach.

8. Udział w konkursie jest jednoznaczny z przekazaniem praw autorskich organizatorowi konkursu, oraz wyrażeniem zgody na publikację pracy w formie papierowej i na stronie organizatora.

9. Prace należy składać w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ełku w Oddziale dla dzieci w terminie do 25 kwietnia 2020 r.

10. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi 15 maja 2020 r. o godz. 16.00 podczas Tygodnia Bibliotek.

11. Zgłoszone bajki ocenia Komisja konkursowa według poniższych kryteriów:

- zgodność z celami i kryteriami bajki terapeutycznej.

- poprawność gramatyczna, stylistyczna i ortograficzna.

- oryginalność pomysłu

12. Na zwycięzców czekają ciekawe nagrody.W rodzinnym konkursie "Bajka - pomagajka z Zosią w tle" wzięło udział pięć rodzin. Jury przyznało pięć równorzędnych miejsc.
Kaczmarczyk Antonia i jej mama Iwona Wysocka - "Zosia i doktor Ząbek"
Emila Rogowska i mama Iwona Milewska - "Zosia - moja siostra Ola"
Pola Łukaszewicz - "Nie taki rower straszny, jak go malują"
Lucy Kuczerska, Sophie Kuczerska z ciocią Pauliną Szady - "Strachliwa Zosia"
Kacper Słuchocki, Wiktoria Słuchocka i Marta Kuczerska - "Jedno życzenie"

Wszystkim uczestnikom gratulujemy!

Kontakt z działem
Data wydarzenia
Od 04.02.2020 (wtorek), 09:09 do 10.06.2020 (środa), 12:30