Cudze chwalicie, swego nie znacie

Cudze chwalicie, swego nie znacie

22.03.2023
XV Powiatowy Konkurs Recytatorski

XV POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI
POETÓW POGRANICZA WARMII, MAZUR I SUWALSZCZYZNY
pod hasłem: „Cudze chwalicie, swego nie znacie…”

/Kategoria 1: uczniowie szkoły podstawowej, klasy 5 i 6 /
I miejsce – Nikola Żukowska (SP nr 1 w Ełku)
II miejsce –Irena Flavia Muszak (SP nr 7 w Ełku)
III miejsce – Nadia Trawczyńska ( SP nr 9 w Ełku)

/Kategoria 2: uczniowie szkoły podstawowej, klasy 7 i 8/
I miejsce –Patrycja Greń (SP nr 1 w Ełku)
II miejsce – Paweł Żywno (SP nr 1 w Ełku)
III miejsce –Liliana Racis (SP nr 9 w Ełku)

/Kategoria 3: uczniowie szkół ponadpodstawowych/
I miejsce – Natalia Waszkiewicz (ZS nr 6 w Ełku)
II miejsce – Karolina Kowalewska (ZS nr 6 w Ełku)
III miejsce – Szymon Sikora (ZS nr 5 w Ełku)