człowiek współczesny a duchowość

człowiek współczesny a duchowość

20.01.2023

20.01.2023 r., godz. 18:00

Czy współczesny człowiek otoczony światem wirtualnym, pożerany przez komercyjne otoczenie potrzebuje duchowości? Jaka to jest potrzeba ?

Poprzez znaczny postęp technologiczny doszło do wielu zmian kulturowych, społecznych jak również religijnych.

Człowiek współczesny w poszukiwaniu odpowiedzi na pytania egzystencjalne pragnie wiedzy opartej na faktach, które dają mu jasny obraz dzisiejszego świata.

Spotkanie będzie idealnym miejscem rozważania o wartościach oraz sferach ludzkiego życia, a dyskusję poprowadzą:

pastorka Monika Zuber, pastor Dariusz Zuber, ks. Jerzy Sikora oraz Rafał Żytyniec.