Erasmus+

Erasmus+

15.09.2022
Split w Chorwacji

W dniach 05-09.09.2022r. nasze dwie bibliotekarki wyjechały do Splitu w Chorwacji, w celu realizacji mobilności w programie Erasmus+ Edukacja dorosłych. W ramach job shadowing zapoznawały się z funkcjonowaniem Gradskiej knjižnicy Marka Marulića, tj. obsługą czytelnika, promocją czytelnictwa, działalnością edukacyjną dorosłych, aktywizacją seniorów – warsztaty rękodzielnicze, digitalizacją zbiorów w tym również z  bogatym Zbiorem Specjalnym obejmującym region splicko-dalmatyński. W ramach pobytu zapoznały się z wybranymi projektami realizowanymi przez biblioteki publiczne, odwiedziły również Bibliotekę Uniwersytecką, filię Trstenik oraz filię w Grohote na wyspie Šolta.  W ramach mobilności poszerzały branżową znajomość języka angielskiego, zdobywały również wiedzę na temat kultury i historii Splitu, oraz prowadziły dokumentację fotograficzną.