Catan (Osadnicy z Catanu)

Catan (Osadnicy z Catanu)

Wiek: 10+
Liczba graczy: 3-4
Czas gry: 45-60
Kategoria: Ekonomiczna, Rodzinna

Odkryjcie nowy ląd!
Jesteście pierwszymi osadnikami, którzy przybyli na wyspę Catan. Każdy z nich przewodzi świeżo założonej kolonii i rozbudowuje ją stawiając na dostępnych obszarach nowe drogi i miasta. Każda kolonia zbiera dostępne dobra naturalne, które są niezbędne do rozbudowy osiedli.
Gracz musi rozważnie stawiać nowe osiedla i drogi, aby zapewnić sobie dostateczny, ale zrównoważony dopływ zasobów, a jeśli ma ich nadmiar – prowadzić handel z innymi graczami sprzedając im owce, drewno, cegły, zboże lub żelazo a pozyskując od nich te zasoby, których ciągle mu brakuje.
Pierwszy z graczy, który uzyska 10 punktów z wybudowanych przez siebie dróg, osiedli i specjalnych kart – wygrywa!!!