Jakub Zając

Jakub Zając

26.05.2023
spotkanie autorskie & promocja książki

26 maja 2023, godz. 18:00
SPOTKANIE AUTORSKIE Z JAKUBEM ZAJĄCEM & PROMOCJA KSIĄŻKI „ANNA I PAN B.”

Jakub Zając, urodzony w 1983 roku w Łańcucie, jest absolwentem Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. W czasie studiów polonistycznych i literaturoznawczych współpracował z wydawnictwem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Publikował artykuły naukowe na temat polskiej literatury XIX i XX wieku, skupiając się głównie na problematyce wojny i pamięci.
Halt. Zapiski z domu trzeźwienia (kwiecień 2020) to literacki debiut Jakuba Zająca. Książka budzi poruszenie w środowisku psychoterapeutycznym oraz wśród osób uzależnionych od alkoholu. Autor połączył w niej bowiem dwie, milcząco rywalizujące ze sobą metody leczenia – właściwą Wspólnocie Anonimowych Alkoholików i psychoterapeutyczną. Halt zderza również dwie perspektywy patrzenia na alkoholizm. Jedna z nich to osobiste doświadczenie wyobcowania. Druga to obiektywny, terapeutyczny wykład na temat choroby.
Autor mieszka w Krakowie. Jego druga książka pt.: Anna i Pan B. wydana została nakładem Wydawnictwa Wielka Litera na początku 2023 roku.
(źródło: https://cinemobile.pl/portfolio/jakub-zajac)

fot. Monika Dalinkiewicz