Jerzy Sikora & Janina Osewska

Jerzy Sikora & Janina Osewska

20.01.2023
promocja książki "Życie bez karnawału. Szkice krytycznoliterackie" oraz spotkanie autorskie