Jerzy Sikora & Janina Osewska

Jerzy Sikora & Janina Osewska

27.01.2023
spotkanie autorskie i promocja książki

27.01.2023, godz. 18:00

 

Jerzy Sikora – ksiądz, historyk literatury, krytyk literacki, poeta, eseista, profesor uczelni w Katedrze Polskiej Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, autor zbiorów poetyckich, m.in.: Szukam błękitu (1991), Zrywanie dekoracji (1993), Jestem złodziejem światła (1995), Chińska porcelana (2016), książki prozatorskiej Pęknięte lustro: małe prozy (2003) oraz monografii naukowych, np.: „Twórczość kaznodziejska ks. Józefa Tischnera: studium literacko-homiletyczne (2012), Żywe ryby na piasku: poeci londyńskich „Kontynentów” (2019), Pisarstwo Prymasa Tysiąclecia (2020). Publikował m.in. w „Akcencie”, „Arcanach”, „Frazie”, „Nowych Książkach”, „Odrze”, „Twórczości”, „Wiezi”. W latach 1987-1993 dla Sekcji Polskiej Radia BBC w Londynie (początkowo pod pseudonimem Łukasz Młodziński) przygotowywał audycje do programu „Wiara i świat współczesny”. Laureat nagrody Świętego Brata Alberta, Nagrody im. Józefa Czechowicza, Nagrody i Medalu im. Zygmunta Glogera. Otrzymał odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Mieszka w Mrozach Wielkich koło Ełku.

Janina Osewska – poetka, pasjonatka fotografii, animatorka życia literackiego, wydawca. Debiutowała tomem „W stronę ciszy” (2003). Wśród innych książek poetyckich: „Do czasu przyszłego” (2007), „Niebieska chwila” (2017), „Jaśnienia” (2020). Należy do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Academia Europaea Sarbieviana, jest członkiem honorowym Maison Naaman pour la Culture w Libanie. Mieszka w Augustowie.