V Międzynarodowy Konkurs Literacki im. Siegfrieda Lenza

V Międzynarodowy Konkurs Literacki im. Siegfrieda Lenza