„MĄDROŚĆ I ROZWÓJ SPOŁECZNOŚCI TRANSGRANICZNYCH”

„MĄDROŚĆ I ROZWÓJ SPOŁECZNOŚCI TRANSGRANICZNYCH”

Projekt współpracy polsko- litewskiej


Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Ełku wspólnie z Biblioteką Publiczną w Alytus im. Jurgisa Kuncinasa realizuje obecnie projekt LTPL00108 „Mądrość i rozwój dla społeczności transgranicznych”, akronim projektu: Mądrość i rozwój. Głównym celem projektu jest ułatwienie wymiany doświadczeń pomiędzy instytucjami publicznymi – bibliotekami transgranicznymi w miastach Alytus i Ełk. Biblioteki dążą do dzielenia się najlepszymi praktykami w zakresie wdrażania działań związanych z cyfryzacją, gospodarką o obiegu zamkniętym i edukacją przez całe życie.

Jednym ze znaczących efektów realizacji polsko-litewskiego projektu będą prace remontowe i zakup wyposażenia do biblioteki. Zostaną wykonane proste prace remontowe obejmujące szpachlowanie, gruntowanie, malowanie ścian i sufitów oraz wymianę paneli LED. Ponadto zakupiony zostanie sprzęt cyfrowy wspierający uczenie się przez całe życie, rozwiązania cyfrowe i aktywne zaangażowanie grup docelowych projektu we wspólne i lokalne działania. Biblioteka powstanie w oparciu o wizję młodych ludzi, którzy odegrają znaczącą rolę w kształtowaniu działalności i usług biblioteki. Dzięki projektowi inwestycyjnemu powstałe miejsce spotkań umożliwi realizację działań integrujących naszą społeczność samorządową, jednoczących ludzi i sprzyjających powiązania społeczne.

Wspólne działania w zakresie cyfryzacji, gospodarki o obiegu zamkniętym i edukacji przez całe życie pomiędzy bibliotekami obejmować będą:

1. Bibliotekarze z bibliotek przejdą wspólne programy szkoleniowe w celu podniesienia ich umiejętności cyfrowych i wiedzy na temat zasad gospodarki o obiegu zamkniętym.

2. Wspólne obozy dla młodzieży, podczas których młodzi ludzie z różnych bibliotek będą uczestniczyć w różnych działaniach mających na celu promowanie umiejętności cyfrowych, zrównoważonych praktyk i uczenia się przez całe życie.

3. Zorganizowane zostaną wspólne warsztaty z seniorami, których celem będzie edukacja w zakresie technologii cyfrowych i zasad gospodarki o obiegu zamkniętym. Warsztaty będą miały charakter interaktywny i angażujący, a także zachęcą seniorów do korzystania z nowych technologii i zrównoważonych praktyk.

4. Zwieńczeniem projektu będzie wspólna konferencja „Życie jest jak książka” w Ełku, która zgromadzi bibliotekarzy, młodzież, seniorów i inne zainteresowane strony, aby omówić wyniki projektu i podzielić się swoimi doświadczeniami.

Poza wspólnymi wydarzeniami Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Ełku zorganizuje również spotkania lokalne w celu:

– omówienia potrzeb i oczekiwań młodych ludzi w zakresie usług bibliotecznych;

– nauki ważnych umiejętności, takich jak komunikacja, rozwiązywanie problemów i kreatywność;

– łączenia młodzieży z seniorami poprzez wzajemną pomoc w korzystaniu z nowoczesnych urządzeń elektronicznych.

Projekt „Mądrość i rozwój dla społeczności transgranicznych” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska 2021-2027. Całkowita wartość projektu wynosi: 191.723,58 EUR, dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach EFRR: 154,618.53 EUR. Wartość projektu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nasierowskiej w Ełku wynosi 73,692.00 EUR, w tym współfinansowanie unijne w ramach EFRR 58,953.60 EUR (80%). Okres realizacji projektu: 1 lutego 2024 – 31 maja 2025.

1. Dla kogo biblioteka? Spotkanie diagnozujące rolę biblioteki w życiu młodzieży
18.04.2024 Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Ełku
warsztaty dla młodzieży w wieku 15-18 lat

prowadzący: Karol Paszkowski – Fundacja Innowacja
zapisy: 87 6218089 (liczba miejsc ograniczona)

2. Bibliotekarze uczą się młodych ludzi
13-14.05.2024 Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Ełku
warsztaty dla bibliotekarzy

prowadzący: Sebastian Kochaniec

3. Nasze miejsce, marzenia i realizacje
06.06.2024 Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Ełku
warsztaty dla młodzieży w wieku 15-18 lat

prowadzący: Karol Paszkowski – Fundacja Innowacja