SPORTRETOWANI – ŚLADAMI BOSKIEJ FOTOGRAFKI

SPORTRETOWANI – ŚLADAMI BOSKIEJ FOTOGRAFKI

10.04.2024
Konkurs fotograficzny na najpiękniejszy portret inspirowany pracami Zofii Nasierowskiej

SPORTRETOWANI – ŚLADAMI BOSKIEJ FOTOGRAFKI

Konkurs na najpiękniejszy portret inspirowany pracami Zofii Nasierowskiej

1. ORGANIZATOR KONKURSU:

Miejska Biblioteka Publiczna

im. Zofii Nasierowskiej w Ełku

Kontakt: 19-300 Ełk, ul. Armii Krajowej 17 B,

tel. 87 621 80 86,

e-mail: dorosli@biblioteka.elk.pl

2. CELE:

1. Zachęcenie młodych ludzi do kreatywności oraz do wyrażania swoich uczuć i emocji za pomocą sztuki.

2. Zainspirowanie uczestników konkursu twórczością Zofii Nasierowskiej, która jest patronką naszej biblioteki.

3. UCZESTNICY:

Konkurs ma charakter otwarty dla osób powyżej 16 roku życia z wyłączeniem pracowników bibliotek oraz członków ich rodzin, a także członków Jury oraz ich rodzin. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i dobrowolne.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest akceptacja i przestrzeganie Regulaminu Konkursu. Uczestnik konkursu zobowiązuje się dostarczyć do dnia 22 maja do MBP w Ełku do Wypożyczalni Literatury Pięknej zdjęcie portretowe zgodne z wymaganiami o których mowa w niniejszym Regulaminie Konkursu wraz z uzupełnioną i podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

4. ZASADY KONKURSU:

1.Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie wywołanej fotografii portretowej do dnia 22 maja 2024 roku do MBP w Ełku do Wypożyczalni Literatury Pięknej wraz z uzupełnioną i podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

2. Fotografie biorące udział w konkursie powinny być inspirowane pracami Zofii Nasierowskiej.

3. Dopuszczalna jest dowolna technika wykonania zdjęcia.

4. Każdy uczestnik konkursu może dostarczyć 1 wywołane zdjęcie o minimalnych wymiarach 21×29,7 cm (format A4).

5. Osoba zgłaszająca udział w konkursie musi być autorem zdjęcia.

6. Zgłoszone zdjęcia nie mogą być wygenerowane przez AI (sztuczną inteligencję).

7. Zgłaszane prace przechodzą po Konkursie na własność biblioteki.

8. Prace Konkursowe zawierające treści obraźliwe lub naruszające prawa autorskie osób

trzecich, a także zawierające treści erotyczne, niecenzuralne, ośmieszające, nieprzyzwoite, w tym na tle

religijnym, etnicznym i rasowym, a także takie, które takie, które nie spełniają wymagań określonych

niniejszym Regulaminem nie biorą udziału w Konkursie.

5. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU ORAZ NAGRODY

1. Rozstrzygnięcie Konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się 29.05.2024 roku o godzinie 18:00 w MBP im. Zofii Nasierowskiej w Ełku.

2.Organizator przyzna laureatom następujące nagrody:

I miejsce: czytnik książek

II miejsce: bon na zakupy do Salonu Empik

III miejsce: wejściówki do kina Planet Cinema

3. Organizator zobowiązuje się do powołania Jury Konkursowego.

4. Decyzja Jury jest ostateczna i niepodważalna.

5. Po rozstrzygnięciu Konkursu biblioteka zamieści do publicznej wiadomości informację o laureatach na swoich portalach społecznościowych oraz stronie internetowej.

6. Organizator planuje pokonkursową wystawę zdjęć.