V Międzynarodowy Konkurs Literacki im. Siegfrieda Lenza

V Międzynarodowy Konkurs Literacki im. Siegfrieda Lenza

22.02.2021
pod patronatem Prezydenta Miasta Ełku oraz Fundacji Siegfrieda Lenza

Celem konkursu jest zwiększenie zainteresowania słowem pisanym oraz literaturą współczesną. Popularyzowanie wartościowej twórczości, a także zachęcenie młodych ludzi do wyrażania swoich emocji, uczuć, przekonań, sądów w literaturze.

Nadesłany utwór musi być pracą własną, dotychczas nie publikowaną i nie nagradzaną w innych konkursach.

Pula nagród w konkursie to 10 tys. zł

W załączniku znajdziecie szczegółowy regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy.