Znajdziesz mnie w bibliotece

Znajdziesz mnie w bibliotece

21.03.2024
konkurs plastyczny

WYNIKI KONKURSU!

Wyróżnienie – Julian Jaworowski

Wyróżnienie – Amelia Jabłońska

III miejsce – Anna Lena Chorążyczewska

II miejsce – Zofia Hawryło

I miejsce – Agata Zielińska

 

 

– należy wykonać pracę plastyczną tematycznie związaną z hasłem „Znajdziesz mnie w bibliotece”. Pobudź swoją wyobraźnię i kreatywność! Prace mogą być związane z przeczytanymi książkami, mogą odwoływać się do bohaterów książek, do miejsca, itp.

do wzięcia udziału w konkursie zapraszamy dzieci w wieku 5-15 lat

– prace mają być wykonane dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka , pastele, farby plakatowe, wycinanki itp.)

każdy uczestnik może dostarczyć 1 samodzielnie wykonaną pracę w dowolnym formacie, nie mniejszym niż A4

– praca powinna na odwrocie zawierać: imię i nazwisko autora, wiek, tel. kontaktowy

– każdy uczestnik powinien dołączyć do pracy kartę zgłoszeniową (wypełnioną przez rodzica lub opiekuna)

– prace należy dostarczyć do 08.05.2024 r. do Oddziału dla dzieci.

– rozstrzygnięcie konkursu oraz otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się 14.05 2024r. o godz. 16.00 w MBP w Ełku

na zwycięzców czekają nagrody