Noc Bibliotek 2023

Noc Bibliotek 2023

07.10.2023
Tegoroczne hasło brzmi „Absurd nie czytać”
PROGRAM:
18.00 – animacje dla dzieci „Na tropie książkożercy!!!
– wykonanie kapelusza tropiciela
– gra biblioteczna na tropie książkożercy
– domino książkowe
– Kamishibai „Ogród niebios”
– tor przeszkód z zawiązanymi oczami
– jesienny obrazek w ramce ( liście kolaż) zajęcia plastyczne
– jaka to bajka, pokaż albo narysuj – nic nie mów
– książka z dziurą? Książka bez obrazków? Czy to legalne?
– słodka niespodzianka + certyfikat
19.00 – spotkanie autorskie – gość: Irena Wielocha https://www.instagram.com/kobieta.zawsze.mloda/promocja książki „Kobieta zawsze młoda”
20.00 – turniej Scrabble (zapisy, regulamin poniżej)
21.00 – koncert promujący płytę „Król Zuch” Sebastian Brejnak, akompaniament: Karol Miernik https://www.instagram.com/bibi.zuch/ https://www.youtube.com/@sebastianbrejnak.krolzuch/featured
Sebastian Brejnak – wokalista, poeta, autor książek (monografii naukowej Niepokój, tomiku poetyckiego Filo oraz – razem z Ewą Lipską – tomu korespondencji Wirujący ogon antylopy), chórzysta, doktorant literaturoznawstwa. Przez kilka lat współtworzył duet Bluebird, z którym wydał płytę Brick Road (docenioną na kieleckim festiwalu Scyzoryki w 2016 roku). Razem z zespołem rockowym Apple Fields wydał autorską epkę (dostępną tu: https://open.spotify.com/album/4SjGnjJPJ9CzVEBEs0jSW9); w 2016 roku zespół był finalistą konkursu „Megafon” Radia Kraków, w 2017 – finalistą Festiwalu Młodych Talentów w Szczecinie (wśród jury zasiadali m.in. Katarzyna Nosowska i Piotr Metz).
Na co dzień stara się być zuchem, niekiedy przywdziewa królewskie szaty. Poza tym czyta, pisze, gotuje i słucha Beatlesów.
22.30 – kino nocne – film niespodzianka;)

REGULAMIN Turnieju w Scrabble

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Turnieju jest Miejska Biblioteka Publiczna w Ełku im. Zofii Nasierowskiej
2. Uczestnictwo w Turnieju jest dobrowolne. Wzięcie udziału w rozgrywkach oznacza zgodę Uczestnika na warunki Turnieju, określone niniejszym regulaminem.
3. Turniej odbędzie się dnia 07.10.2023 roku o godz. 20.00 w Czytelni dla Dorosłych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ełku.

ZASADY UCZESTNICTWA
1. Turniej adresowany jest do wszystkich osób powyżej 11 roku życia.
2. Aby wziąć udział w Turnieju, należy zgłosić swój udział: osobiście w Czytelni dla Dorosłych lub telefonicznie – pod numerem: (87) 621 80 84.
3. Limit uczestników turnieju zostaje określony na 16 osób.
4. O ile lista uczestników nie wyczerpie się wcześniej, zapisy do udziału w Turnieju będą przyjmowane do dnia 06-10-2023 r. do godziny 18:00.
5. W przypadku niewyczerpania listy uczestników w terminie określonym w pkt. 5., możliwe będzie zgłoszenie udziału w rozgrywkach w dniu trwania Turnieju po otwarciu listy uczestników.
6. W przypadku wyczerpania liczby miejsc, o możliwości uczestniczenia w Turnieju decyduje kolejność zgłoszeń.

PRZEBIEG TURNIEJU I NAGRODY
1. Turniej odbędzie się w Czytelni dla Dorosłych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ełku.
2.Początek rozgrywki godzina 20.00
3. Turniej rozgrywany będzie przy użyciu polskiej wersji językowej Scrabble®.4. Przy założeniu, że w Turnieju uczestniczą 16 osób, przebieg rozgrywek będzie następujący:
a) Turniej zostanie rozegrany w dwóch rundach
b) W pierwszej rundzie będą brali udział wszyscy uczestnicy Turnieju. Uczestnicy zostaną przydzieleni losowo do czterech stołów, przy których rozegrają dwie partie gry. Do kolejnego etapu przechodzą dwaj zawodnicy, którzy uzyskali najwięcej punktów przy każdym ze stołów
c) W drugiej rundzie uczestnicy zostaną przydzieleni losowo do dwóch stołów, na których gra będzie przebiegać analogicznie jak w pierwszej rundzie (2 partie). Do finału przechodzi osoba z największą ilością punktów z każdego stołu.
d) Zwycięzca rozgrywki przy finałowym stole jest zwycięzcą Turnieju i zdobywa tytuł Mistrza Turnieju w Scrabble.
e) Nagrodę otrzyma również osoba, która zajmie 2-gie miejsce w finale, zdobywając jednocześnie tytuł Wicemistrza Turnieju w Scrabble.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany przebiegu Turnieju w przypadku mniejszej liczby uczestników, wykorzystując możliwości:
a) Rozpoczęcia Turnieju od razu od rundy drugiej.
b) Rozegrania rundy pierwszej przy stolikach obsadzonych niepełną (mniejszą niż cztery) liczbą uczestników.
6. Ogólne zasady rozgrywki w każdej rundzie przy każdym stoliku będą następujące:
a) Uczestnicy po zajęciu miejsc losują pojedyncze płytki z literami. Licząc w kolejności od początku alfabetu rozpoczyna uczestnik, który wylosował najniższe miejsce (A to 1, B to 2, itd.) – blank/pusta tabliczka oznacza A. Następnie uczestnicy losują po 7 liter i rozpoczynają grę od „pierwszego gracza” zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
b) Gra kończy się, kiedy wszystkie płytki zostały wyjęte z woreczka, a jeden z graczy wykorzystał wszystkie litery ze swojego stojaka. Gra kończy się także wtedy, gdy zostaną wykonane wszystkie możliwe ruchy i wszyscy gracze opuszczą dwie kolejki z rzędu.
Uwaga! Opuszczenie przez wszystkich graczy dwóch kolejek z rzędu kończy grę, niezależnie od tego, jak wiele płytek pozostało jeszcze w woreczku i na stojakach.
d) Szczegółowe zasady gry określone są na stronie internetowej Polskiej Federacji Scrabble (http://www.pfs.org.pl/regulaminy.php)
e) W grze zastosowanie ma słownik ze strony www.pfs.org.pl.
8. W Turnieju przewidziano nagrody rzeczowe dla najlepszych dwóch zawodników.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Turniej ma charakter rozrywkowy i reklamacje dotyczące jego przebiegu mogą być zgłaszane wyłącznie w jego trakcie.
2. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w trybie natychmiastowym.
3. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca
4. Regulamin Turnieju dostępny będzie do wglądu w Czytelni dla Dorosłych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ełku oraz na stronie internetowej biblioteki: https://biblioteka.elk.pl/
5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu. Informacje o zmianie regulaminu podane będą za pośrednictwem poczty elektronicznej do wiadomości uczestników Turnieju, której adres przekażą podczas zapisów.