Rodzinny Konkurs plastyczny Drzewo genealogiczne Twojej rodziny

Rodzinny Konkurs plastyczny Drzewo genealogiczne Twojej rodziny

06.05.2022
Ełckie Dni Rodziny 2022

Konkurs organizowany w ramach Ełckich Dni Rodziny 2022

1. Organizator:

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Ełku

2. Celem konkursu jest:
– integracja rodzin,
– promowanie wspólnego spędzania czasu wolnego,
– rozbudzenie zainteresowania historią własnej rodziny,
– rozwijanie zainteresowań plastycznych i poszukiwanie ciekawych form wyrazu artystycznego.

3. Adresatami konkursu są dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniowie szkół podstawowych i ich rodziny.

4. Przyjmowane będą prace indywidualne oraz grupowe. Mile widziane będą prace rodzinne z wykorzystaniem zdolności plastycznych wszystkich członków rodziny, głównie dzieci.

5. Format prac od A4 do A2.

6. Technika dowolna.

7. Prace powinny być podpisane i zawierać:

imię i nazwisko uczestników, wiek, opiekun, telefon kontaktowy, e-mail.

8. Do pracy należy dołączyć wypełniony formularz zgłoszeniowy (z załączeniu).

9. Ze względu na ochronę danych osobowych będziemy przyjmować prace spełniające następujące warunki: podpisy tylko imienne bez nazwisk, data urodzenia, stopień pokrewieństwa.

10. Prace będzie można odbierać po zakończeniu wystawy.

11. O wynikach zadecyduje jury powołane przez organizatora konkursu.

12. Prace należy składać w MBP w Oddziale dla dzieci do dnia 07.06.2022 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 14.06.2022 r. o godz. 16.00.