VIII MIĘDZYNARODOWY KONKURS LITERACKI IM. SIEGFRIEDA LENZA

VIII MIĘDZYNARODOWY KONKURS LITERACKI IM. SIEGFRIEDA LENZA

13.02.2024
pod patronatem Prezydenta Miasta Ełku Tomasza Andrukiewicza

Celem konkursu jest zwiększenie zainteresowania słowem pisanym oraz literaturą współczesną. Popularyzowanie wartościowej twórczości, a także zachęcenie młodych ludzi do wyrażania swoich emocji, uczuć, przekonań, sądów w literaturze.

Nadesłany utwór musi być pracą własną, dotychczas nie publikowaną i nie nagradzaną w innych konkursach.

Pula nagród w konkursie to 15 tys. zł

W załączniku znajdziecie szczegółowy regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy.