Cudze chwalicie, swego nie znacie

Cudze chwalicie, swego nie znacie

19.03.2024
XVI Powiatowy Konkurs Recytatorski

Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu, a w szczególności laureatom.

A oto wyniki:

Kategoria 1 – klasy 5-6 szkół podstawowych:

I miejsce: Milena Masłowska

II miejsce: Milena Statkiewicz

III miejsce: Lena Klekotka

wyróżnienie: Pola Tomkiewicz

Kategoria 2 – Klasy 7-8 szkół podstawowych:

I miejsce: Martyna Kozłowska

II miejsce: Elena Kasprzyk

Kategoria 3- szkoły ponadpodstawowe:

I miejsce: Jan Jaroszewski

II miejsce: Filip Bartoszewicz

III miejsce: Piotr Szyszkowski oraz Julia Jęczelewska

wyróżnienie: Natalia Waszkiewicz

 

XVI POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI POETÓW POGRANICZA WARMII, MAZUR I SUWALSZCZYZNY
pod hasłem: „Cudze chwalicie, swego nie znacie…”

ORGANIZATORZY:
1. Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełk , ul. Piwnika Ponurego 1; telefon : 87 7326399 lub tel. 87 7326357; e-mail: sp9_elk@o2.pl, https://pl-pl.facebook.com/superdziewiatkaelk/
2. Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku; ul. Armii Krajowej 1, 19-300 Ełk; tel./fax: 87 610 31 09 ;e-mail: zsme1@elk.edu.pl
3. Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Ełku; Kontakt: 19-300 Ełk, Armii Krajowej 17 B, tel. 87 6103739, e-mail: sekretariat@biblioteka.elk.pl
Osoby pilotujące:
>Bożena Bożenkow – Szkoła Podstawowa nr 9 w Ełku; tel. 87 7326357; e-mail: bozenaboz@o2.pl
>Bogumiła Kulesza–Zespół Szkół Mechaniczno- Elektrycznych w Ełku; e-mail:bibliotekazsme1@o2.pl

REGULAMIN KONKURSU
1. CELE KONKURSU:
>popularyzacja twórczości poetów regionalnych;
>odkrywanie wrażliwości na słowo poetyckie.
2. Adresaci konkursu (trzy kategorie wiekowe):
– uczniowie klas V-VI szkół podstawowych;
-uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych;
– uczniowie szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu ełckiego;
Szkoły, przesyłając informacje o kandydatach, wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatora
danych dla potrzeb konkursu zgodnie z załączoną deklaracją.
2. Repertuar obejmuje :
Jeden wiersz w całości poety regionalnego współczesnego.
Wykaz poetów w załączniku.
Do eliminacji powiatowych szkoły mogą zgłosić po trzech reprezentantów jednej kategorii.

Uwaga!
Czas trwania recytacji nie może przekroczyć 4 minut.

3. Jury konkursowe dokona oceny według następujących kryteriów:
– dobór repertuaru, tj. wartości artystyczne utworów oraz ich dobór do możliwości uczestnika;
– interpretacja utworów;
– warsztat recytatora (dykcja, opanowanie tekstu);
– ogólny wyraz artystyczny.
4. Obowiązuje stosowny strój.
5. Eliminacje na szczeblu szkolnym powinny zakończyć się 14.03.2024r.
Zgłoszenia należy wysyłać do 15.03.2024r. na adres:
Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku
ul. Piwnika Ponurego 1, 19-300 Ełk z dopiskiem „Konkurs” lub na e-mail:sp9_elk@tlen.pl

Regulamin oraz informacje na temat konkursu znaleźć można także na stronach:
https://pl-pl.facebook.com/superdziewiatkaelk/
http://zsme.elk..pl/uczniowie/biblioteka.html

Biblioteka

6. Data konkursu: 19 marca 2024 r. godz. 9.00.
7. Miejsce konkursu: sala konferencyjna Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ełku;
ul. Armii Krajowej 17 b.
8. Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród nastąpi po wysłuchaniu wszystkich uczestników.