Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów

Dział zajmuje się gromadzeniem materiałów bibliotecznych (nabywanych zgodnie z uniwersalnym charakterem biblioteki), ich opracowaniem i selekcją.

Do zadań Działu należy m.in.:

  • gromadzenie księgozbioru dla wszystkich działów biblioteki oraz filii
  • opracowanie zgodnie z obowiązującymi normami
  • prowadzenie ewidencji wpływów i ubytków
  • przeprowadzanie skontrum tj. kontroli zbiorów w celu ustalenia stanu faktycznego zbiorów

Wprowadzanie danych odbywa się w programie SOWA w formacie MARC 21, z wykorzystaniem klasyfikacji UKD oraz haseł przedmiotowych ze słownika JHP Biblioteki Narodowej.

Pozyskiwanie zbiorów odbywa się przez zakup, wymianę, dary i musi być skoordynowane ze środkami finansowymi przeznaczonymi na ten cel. Zakupu dokonuje się na podstawie zapowiedzi wydawców i innych źródeł informacji, ofert prenumeraty, przeglądu nowości wydawniczych.

Dział bez dostępu dla czytelnika.

Pracownicy

  • Ewelina Zalewska-Liszewska

Telefon: 87 621 80 87
E-mail: przygotowania@biblioteka.elk.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek 07:00-15:00