Dział Zbiorów Specjalnych

W jego skład wchodzą:

  • wydawnictwa zwarte (książki),
  • wydawnictwa ciągłe (gazety, czasopisma)
  • zbiory specjalne, wśród których odnaleźć można dokumenty życia społecznego (plakaty, zaproszenia, programy imprez itp.).
  • książki mówione na kasetach magnetofonowych

Gromadzone są monografie historyczno – geograficzne, przewodniki, poezje, albumy, mapy, informatory związane z tematyką regionu, miasta Ełku i okolic.

Ponadto od 2008 roku opracowywana jest Bibliografia Czasopism Regionalnych Miasta Ełk dostępna dla każdego czytelnika w formie komputerowej bazy danych na stronie:
http://www.wbp.olsztyn.pl/cgi-bin/brwm/makwww?BM=5

Telefon: 87 621 80 85
E-mail: czytelnia@biblioteka.elk.pl

Zbiory z tego działu są udostępniane w Czytelni dla dorosłych.