Misja biblioteki

Biblioteka jako instytucja publiczna jest dostępną dla wszystkich mieszkańców, niezależnie od ich statusu społecznego, zamożności, sprawności ruchowej i intelektualnej, wykształcenia, narodowości itp. posiada dla nich odpowiednią ofertę.

Każdy mieszkaniec ma prawo korzystania ze wszystkich zasobów i usług biblioteki.

Wielokulturowość społeczności traktowana jest jako jej atut i bogactwo, a biblioteka umożliwia wzajemne poznawanie się i dialog międzykulturowy, przeciwdziałając stereotypom i uprzedzeniom.